Kvalitetssäkra ditt hus
Huskvalitet drivs av Tom Cidell och är ett företag som riktar sig till dig som ska bygga om, bygga nytt eller renovera ditt hus.
– Jag är kundens garant för att bygget fortskrider enligt de lagar och normer som finns.
Tom Cidell är utbildad snickare och har arbetat inom byggbranschen i över 25 år. För fyra år sedan skolade han om sig till kvalitetsansvarig och driver numera Huskvalitet som är en oberoende riksbehörig kvalitetsansvarig. I första hand vänder sig Huskvalitet till privatpersoner som ska bygga om, bygga till eller bygga nytt hus, men de samarbetar även med husleverantörer och fastighetsföreningar. Om det krävs en bygganmälan eller rivningsplan för ditt bygge måste du som byggherre enligt plan- och bygglagen utse en kvalitetsansvarig.
När man anlitar Huskvalitet är de med från byggets start till slut och gör bland annat kontrollmätningar av fukt i både träkonstruktion och betong, detta för att säkerställa att ingen fukt byggs in. För Tom är det viktigt att hans kunder ska kunna känna tillit till honom och han är alltid tillgänglig för frågor.
– Det är oerhört viktigt att ha en bra kontakt med sina kunder. De flesta bygger ett hus en enda gång i sitt liv och har ingen kunskap eller kontakt med någon i byggbranschen. Då ska man ha en oberoende person som man vet att man kan vända sig till med frågor och funderingar. Det är bara att ringa mig!
Gå in på hemsidan för att läsa mer information om vad Huskvalitet kan göra för dig, och få tips och råd om att bygga hus!

Huskvalitet

Bransch:
Bygg

Telefon: 0707-553666


Email:
tom@huskvalitet.se

Hemsida:
www.huskvalitet.se

Adress:
Huskvalitet
Nordavistvägen 2B
13649 Haninge
5 senaste företagen